Screaming Trees - Theodorus' Lantern (1988 Outtake)